För att öka kunskapen om hårdbottnar i marin miljö har Naturenheten vid länsstyrelsen i Gävleborg under sommaren genomfört en inventering av flora och fauna på grunda bottnar i fyra områden längs länets kust. Sörsundet, Gåsholma, Tupparna, Långvind.