Senaste nedisningen i Karahavsregionen i ryska Arktis mindre än man tidigare trott. I denna avhandling presenteras resultat som tyder på att Karahavsisen under det senaste nedisningsmaximat, för 20.000 år sedan aldrig nådde det ryska fastlandet. Det innebär att isen i norra Ryssland och Västsibirien faktiskt var betydligt mindre, jämfört med tidigare rekonstruktioner