Avhandling

Årstidens betydelse för rekrytering och succession i Östersjöns grunda hårdbottensamhällen

Phytobenthic communities in the Baltic Sea - seasonal patterns in settlement and succession.

De grunda hårda bottnarna längs våra kuster sjuder av liv. I dessa hårdbottensamhällen bildar alger och fastsittande djur den tredimensionella struktur som fiskar och andra djur lever i. Naturliga störningar, t.ex. isskrap och stormar öppnar upp fria ytor genom att slita bort växter och djur. På dessa nya ytor sker en nyrekrytering av arter och med tiden utvecklas nya samhällen. Detta förlopp kallas succession.

Relaterad information