Avhandling

Effekter av naturlig isolering och undervattensvegetation på djursamhället i Östersjöns grunda landhöjningsvikar

Effects of morphometric isolation and vegetation on the macroinvertebrate community in shallow Baltic Sea land-uplift bays

Grunda vågskyddade vikar i Östersjön har en viktig ekologisk funktion. De hyser ett unikt växtsamhälle och är viktiga reproduktionslokaler för flera fisk- och fågelarter. För att förvalta dessa värdefulla miljöer är det viktigt att förstå de ekologiska processerna i vikarna, såsom konsekvenser av att vikarna förändras i form och sakta isoleras från havet genom den naturliga landhöjningen. Det är även viktigt att undersöka skillnader i livsmiljöer inom vikarna och förstå hur dessa kan förändras av mänsklig påverkan. I den här avhandlingen studeras samhället av ryggradslösa djur i grunda Östersjövikar relaterat både till vikars isoleringsgrad från havet och till undervattensvegetationen i vikarna.

Relaterad information