Avhandling

Ekosystemfunktioner i bentos: Betydelse av makrofaunans bioturbation och biodiversitet för mineralisering

Ecosystem Functions in Benthos: Importance of Macrofaunal Bioturbation and Biodiversity for Mineralization and Nutrient Fluxes

Bottendjuren har en betydande inverkan på de biokemiska processserna i sedimenten.

Relaterad information