Avhandling

Makroalger i Östersjön - Respons hos tång och rödalger på låg salthalt och övergödning.

Macroalgae in the Baltic Sea - responses to low salinity and nutrient enrichment in Ceramium and Fucus.

Relaterad information