Avhandling

De tidiga omvandlingarna av järn - på-plats studier av gränsytan mellan sediment och vatten i Östersjön.

Transformation of Iron Constituents during Early Diagenesis – In Situ Studies of a Baltic Sea Sediment-Water Interface

Relaterad information