Näringsomsättning på botten

Ny avhandling från Stockholms universitet

Vad händer om Östersjöns döda bottnar blir syresatta igen? Mätningar visar att mängden fosfor i vattnet idag huvudsakligen kommer från de syrefria bottnarna och i betydligt mindre utsträckning från land. Varaktigt förbättrade syreförhållanden skulle minska frisättningen av oorganiskt fosfor och kisel från bottensedimenten, och samtidigt åstadkomma en kolonisation av bottenlevande djur. Djurens grävande kan istället öka frisättningen av organiskt fosfor, liksom av kväve och löst silikat.Sök på havet.nu