Människans påverkan sedan stenåldern

I Gamlebyviken utanför Västervik pågår en tvärvetenskaplig studie av maritim miljöhistoria. Här ska man studera hur människans påverkan på omgivningen ända sedan stenåldern kan ha påverkat övergödning och syrefria bottnar i Östersjön.

Forskningsprojektet SEASIDE är ett miljöhistoriskt samarbetsprojekt mellan Södertörns högskola och Västerviks museum. En tvärvetenskaplig studie av maritim miljöhistoria där naturgeografer, kvartärgeologer och marinarkeologer jobbar tillsammans med arkeologer och kunniga från det lokala museet liksom med experter på bottenundersökningar från moderna forskningsfartyg.

– Det som gör det särskilt intressant att undersöka kustområden är att alla samhällen vid Östersjöns stränder har fått anpassa sig till strandhöjningen, berättar Elinor Andrén, docent i naturgeografi och projektledare för SEASIDE.

Forskarna tar sedimentprov från både sjöar och hav i området och analyserar fossila pollen för att studera hur vegetationen och markanvändningen har förändrats i ett långt tidsperspektiv, och tittar efter skal från små kiselalger som bevarats i tusentals år och berättar hur miljön var på den tiden.

Under en intensiv provtagningsvecka i augusti bjöds pressen in. Det resulterade i både en artikel och en trevlig film i Västerviks Tidning.