Nitzschia (Nitzschia)

Kiselalger kan på våren göra vattnet grumligt när de blommar. De är viktig föda för många djurplankton. Kiselalger har kraftiga skal av kisel, de lever som i en skål med lock. När algerna dör sjunker de till botten och blir till huvudföda åt många djur som lever på botten. Deras tomma skal kan finnas kvar i sedimenten i tiotusentals år. Kiselalgerna brukar delas in i pennata kiselalger vars skål är långsmal och centriska kiselalger vars skål är rund. Inom klassen kiselalger finns över 100 000 artspecifika former beskrivna och i Östersjön finns arter som trivs i både sött och salt vatten, samt några brackvattenarter. Det finns nästan 50 arter av Nitzschia i Östersjön, och de är så kallade pennata kiselalger. De kan hittas var för sig med sina barr-liknande celler, eller sitta ihop och likna vackra lysande snöflingor genom mikroskopet.

Olika arter av släktet Nitzschia finns i hela Östersjön, de flesta har ett marint ursprung.