Varmare hav ger redan minskad fiskfångst

Klimatförändring nämns ofta som nånting som kommer att ha en påverkan i framtiden. Men problemen är redan här. En ny studie visar att fångsterna redan påverkas som en direkt effekt av varmare hav.

Klimatförändringarna är här, och vi kan redan se effekterna av dem i form av sämre fångster av fisk. Det visar en grupp amerikanska forskare, som lyckats isolera effekten av ökad temperatur i haven från annat som kan påverka fisket. Sedan 1930 och fram till 2010 har den maximalt hållbara avkastningen minskat med fyra procent.

Effekten är inte jämnt fördelad över världens hav. För Nordsjön har den negativa effekten av ökad temperatur varit större än genomsnittet, medan förhöjda temperaturer i Östersjön enligt dessa beräkningar till och med ökat den maximalt hållbara avkastningen.

Men klimatförändringarna är i själva verket inget isolerat problem, och forskarna påpekar att exempelvis överfiske kan göra fiskpopulationer ännu känsligare för ökande temperaturer. Framförallt har hårt överfiskade populationer svårare att byggas upp igen när de dessutom är under påverkan av högre temperaturer.