Bild
Tema:

Havet.nu är en naturlig startpunkt för alla som vill veta något om havet. Sidan drivs av flera lärosäten med omfattande havsforskning och marin verksamhet, och har därmed hög trovärdighet och forskning i fokus.
Men havet.nu är många olika saker; ett forum för spridning av information, en jättestor länksamling och en unik sammanställning över vad som finns att veta om marina frågor. Alltid modern, alltid full med innehåll, och ständigt med havet och havsmiljön i fokus.

Bredare samverkan

Från 2019 sker samarbetet kring havet.nu inom Havsmiljöinstitutet. Förutom Umeå universitet och Stockholms universitet, som varit med från början, är nu också Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med.

Det kommer att göra havet.nu ännu bättre. Med bättre regional täckning och tillgång till bredare tematisk kunskap får vi möjligheter till ännu mer genomarbetade nyheter och faktasammanställningar. Det kommer alla att vinna på.

Tio år i havets tjänst!

I över 10 år har den populära webbplatsen havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havet. Sedan 2007 har här samlats information om havsfrågor från en mängd olika källor, och webbplatsen utgör därmed en unik sammanställning över det mesta som finns att veta om marina frågor.
havet.nu uppdateras regelbundet med nyheter, rapporter, lediga tjänster och annat. Många myndigheter och organisationer har insett värdet av informationsspridningen, och tipsar om material. På så sätt hålls sajten aktuell och heltäckande.

Havets tre döttrar

Redan 2013 moderniserades sajten och anpassades för de olika plattformar som används idag. Ett av resultaten var att nya undersajter kunde börja byggas upp. Det första av dessa havets barn var webbtidskriften Havsutsikt. Denna anrika publikation om havets miljö och aktuell havsforskning gjordes därmed också direkt tillgänglig på internet. Därefter följde sajten svealandskusten.se som ingående presenterar miljöläget längs denna tätbefolkade och örika kuststräcka. Den digitala fälthandboken Livet i havet är den senaste i raden. Där kan man hitta information om arter och livsmiljöer i Östersjön.

Alla dessa undersajter drar nytta av den information som finns i havet.nu-databaserna, och tipsar automatisk om vidare läsning.

Bred kommunikation

De flesta organisationer fokuserar sin kommunikationsverksamhet på att förmedla information om egna projekt och resultat. Webbplatsen havet.nu och dess undersajter är framgångsrika exempel på ett helt annat arbetssätt, nämligen att så brett som möjligt kommunicera kunskap och resultat från forskar- och myndighetsvärlden när det gäller marina frågor.

Alla våra produkter inom samarbetet har svensk havsforskning, miljöövervakning och havsmiljö som gemensam nämnare.

Fylligt innehåll

Sajten havet.nu riktar sig till forskare, miljötjänstemän, media, skolor och en intresserad allmänhet. Förutom information om havet och dess miljötillstånd finns bland annat länkar till utannonserade tjänster, kurser, konferenser, rapporter och avhandlingar. Nyheter publiceras regelbundet och publiceras på egna sidor där nyheten kopplas till andra relevanta publikationer.

Viktig kontinuitet

Allt började år 1989, då man inrättade tre marina forskningscentrum i Sverige, knutna till universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg. Verksamheten styrdes av en förordning, där information till samhället tydligt poängterades. De informatörer som anställdes insåg snabbt styrkan i att samarbeta. Genom åren har detta samarbete fördjupats, vilket resulterat i en rad olika gemensamma produkter. Tanken om en sammanhållande webbsajt föddes tidigt, och efter ett omfattande förarbete i nära samverkan med en kreativ webbutvecklare lanserades havet.nu år 2007.

Organisationsförändringar kommer och går, och under de år som havet.nu varit igång har de marina centrumen utvärderats, lagts ner, återuppstått och omvandlats. Vi har dock lyckats bibehålla resurser för att fortsätta att driva och vidareutveckla havet.nu. Sajten drivs idag av flera lärosäten med omfattande havsforskning och marin verksamhet, fortfarande i nära samverkan med webbyrån Azote.

Ett ökande antal besökare på havet.nu gör att det finns ett ständigt behov av att utveckla och förnya sajten. Utvecklingsarbetet pågår ständigt, och tar ibland större steg. Vi arbetar enträget vidare för att sajten ska fortsätta på den inslagna vägen, och att vi även fortsättningsvis kan leva upp till de omdömen vi tidigare fått.