Bild
;
Tema:

Sälar inget hot mot Östersjöns största fiskbestånd

De största hoten mot östersjötorsk, sill och skarpsill kommer från klimatförändringar, övergödning och fiske. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Studien visar att sälarna inte är det största problemet för det kommersiella fiskbeståndet i utsjön av Östersjön. Till exempel miljöförändringar och fiske har reducerat torskpopulationen mer än av vad sälarna gjort. Hur mycket fisk sälarna äter påverkas också av faktorer som klimatet och övergödningen.

– Vi har för närvarande 30 000 gråsälar i Egentliga Östersjön, men vi skulle kunna ha upp till 100 000 sälar utan att det skulle påverka beståndet av mängden torsk lika mycket som klimatförändringar, övergödning och fiske. Östersjön är mycket känslig för mänsklig påverkan, säger David Costalago, en av forskarna bakom studien och som tidigare forskat vid Stockholms universitet.

Forskarna gjorde datorsimuleringar med prognoser som sträcker sig fram till år 2098. I scenarier med högst temperatur och näringstillförsel i Östersjön skadas populationen av torsk men inte av sill och skarpsill. Den högre temperaturen kan också leda till allvarligare effekter av syrebrist av övergödningen och därmed mindre fisk. Mer övergödning i kombination med högre temperaturer kan också leda till mer algblomning med försämrad matkvalitet för fiskarna, vilket gör fiskarna mindre och smalare.

Studien fokuserade på fisk som lever på öppet vatten och kan därför inte säga något om hur sälar påverkar lax, ål, gädda eller vitfisk som lever närmare kusten.