Knubbsäl (Phoca vitulina)

Knubbsälen är som art Sveriges näst största säl, men de väger bara upp till hälften av vad en gråsäl kan väga. Det finns en egen population av knubbsälar i Östersjön som blir betydligt mindre än de på västkusten. I Östersjön väger de sällan mer än 100 kg medan knubbsälar på västkusten kan väga upp till 150 kg. Östersjöknubbsälen är Sveriges minsta säl. Knubbsälen är en skicklig simmare. Den kan vara 30 minuter under ytan utan att andas och dyka ner till hela 200 meters djup. Den uppträder ofta i mindre grupper men jagar en och en. Fisk är den huvudsakliga födan. Knubbsälen föder en unge per år och ungen dias i ungefär fem veckor. Knubbsälshonor kan bli hela 35 år gamla, medan hannarna sällan blir äldre än 25 år. Populationen i Östersjön (Kalmarsund) är genetiskt skild från knubbsälarna på västkusten. Östersjöpopulationen är klassad som sårbar medan den på västkusten klassas som livskraftig.

Knubbsälen finns framförallt på västkusten, men en liten population finns även i Kalmarsund. Den vill gärna hålla sig till sandbanker och skyddade skärgårdar.