Bild
;
Tema:

Försurning kommer även till Östersjön

Fler maneter men färre musslor. Det väntar våra svenska hav om vi inte får bukt med utsläppen av koldioxid. Den globalt pågående havsförsurningen kan i framtiden få stora effekter på artsammansättningen i Östersjön.

De stora mänskligt orsakade utsläppen av koldioxid leder inte bara till global uppvärmning utan också till försurning av haven.

– I ett kustnära hav som Östersjön finns det flera faktorer som påverkar pH och säsongsvariationerna är stora. Hittills har försurningen inte varit så påtaglig, men på sikt kommer den att nå hit om inte koldioxidutsläppen minskar, säger Erik Gustafsson, oceanograf och forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

En surare havsmiljö kan få stora konsekvenser för livet i havet. Vissa arter som till exempel maneter och vissa typer av alger, gynnas av den surare miljön, medan andra får svårare att klara sig.

– De stora förlorarna är kalkskalsbildande djur som koraller och musslor. I Östersjön kan det till exempel gälla nyckelarten blåmussla, säger marinekologen Monika Winder från Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Vissa fiskar som torsk och hälleflundra är också känsliga för försurning i larvstadiet.

Minskad tillgång till musslor kan drabba fiskar och fåglar högre upp i näringskedjan, som får svårare att hitta föda. För att skydda det unika ekosystemet och den framtida matproduktionen krävs både kraftigt minskade koldioxidutsläpp och åtgärder mot övergödning, överfiske och utsläpp av farliga ämnen.