Senaste nytt från havet

Veckans art

Avhandlingar


Från tidskriften Havsutsikt

Betesdjur till sjöss bevarar mångfald

Östersjön har världens största skärgård. Många upplever skärgården som ett opåverkat och vilt landskap men det är framförallt ett kulturlandskap. Fiskare och småbrukare, oftast samma person, har bedrivit boskapsskötsel under många hundra år, vilket bidragit till gräsmarker med en hög artrikedom av växter och insekter. Den traditionella förflyttningen av betesdjur mellan öar och gräsmarker har varit fundamental för att bibehålla artrikedomen på öarna.

Läs mer


Rapporter


På jakt efter nytt jobb?

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan även själv anmäla en ledig tjänst online.

Fälthandbok över Östersjöns arter

Växter & djur i Östersjön

Nu är den efterlängtade tredje upplagan av fälthandboken om växt- och djurlivet i Östersjön klar. Den är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter. Här får du den unika blandningen av salt- och sötvattenarter från Bottniska viken i norr till södra Östersjön i samma bok. Fälthandboken är vattentålig och ringbunden för att kunna följa med på utflykten till strandkanten. Läs mer och beställ

Svealandskusten.se - miljöläget längs vår kust

All information om viktiga undersökningar längs Svealandskusten, från inventeringar av växt och djurliv till tester av vattenkvaliteten.

Gå till sidan