Fiskguidens märkning av de kommersiella fisk- och skaldjursarterna med grönt, gult eller rött ljus är en vägledning för både den enskilda konsumenten och restauranger och livsmedelsbutiker. Nu är årets upplaga publicerad.

Bedömningen baseras inte bara på hur bestånden mår, utan även om förvaltningen och kontrollen är effektiv och hur fisket påverkar övriga delar av ekosystemet. För odlade arter granskas var fodret kommer ifrån, odlingssättet och miljöpåverkan från odlingen. Världsnaturfonden är utgivare av Fiskguiden, men gör inga egna undersökningar av de olika fiskarterna. Istället använder man sig av vetenskapliga studier och den information som finns att tillgå inom förvaltningen kring hur planerna för fisket ser ut.

En stor andel av fiskbestånden världen över är överfiskade, i Östersjön ligger siffran på 50 procent. Enligt Karin Glaumann, fiskexpert på WWF, är detta ett tydligt tecken på att förvaltningen har misslyckats. Kvoter sätts kortsiktigt högre än de vetenskapliga råden, trots forskarnas varningar.

– Kraven på ett ansvarsfullt fiske ökar i Sverige och hela Europa. Förvaltningen och kontrollen måste säkras liksom spårbarheten från hav till bord. Livsmedelskedjorna, inköpare och restauranger kan bidra genom att sluta sälja arter med rött ljus och öka andelen fiskprodukter med grönt ljus, säger Karin.

I år har torsken i Norska havet och Barents hav bytt färg från grönt till gult. Nordhavsräkan får nu rött ljus överallt i Nordostatlanten utom i Barents hav, Norska havet, Grönland och Island. Sill trålad vid Irland och Skottland får i år gult ljus. Makrillen från Nordostatlanten som fiskas med garn hamnar på rött ljus och har dessutom förlorat sin MSC-certifiering.

Nykomlingar på den svenska marknaden är bland annat chilensk hoki och stillahavskummel som får grönt ljus i de fall de är MSC-märkta. Det kan tyckas märkligt att importerad fisk kan få grönt ljus, men analyser visar att det är själva trålningen som har den största miljöeffekten, oavsett var den utförs. Den långa transporten släpper ut mindre växthusgaser per kilo fisk än vad en enskild konsument släpper ut om man tar bilen till affären, förutsatt att fisken transporteras med fartyg.