Dioxin finns i fisk, framför allt i fet fisk, och även i kött, ost, ägg och andra animaliska livsmedel.

– De nya värdena kan leda till att vi skärper våra kostrekommendationer för bland annat fet fisk framöver, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog och riskbedömare vid Livsmedelsverket, till webbmagasinet Baltic Eye. Modellerna tar fasta på att vi tar upp mer av dessa ämnen än vad man tidigare trott, och att ämnena stannar kvar i kroppen längre.

Några alarmerande råd om totalstopp för att äta lax och sill från Östersjön kommer det dock inte att bli frågan om, enligt Livsmedelsverket.

– Jag skulle säga att larmbeskedet redan har kommit för länge sen, säger Emma Undeman, miljökemist vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

– Dagens kostråd för fet Östersjöfisk är stränga. Kvinnor och barn kan inte äta fet Östersjöfisk mer än ett par gånger per år om man vill vara på den säkra sidan. Det är ju ganska extremt om man tänker efter, beklämmande rentav.

Förhoppningsvis leder de nya gränsvärdena till att man tar nya tag i hela problematiken med fortsatta utsläpp – i Östersjöregionen men också i Europa som helhet, menar Emma Undeman.