Ta östersjötorsken som exempel, skriver forskarna. Tidigare hade torsken tre viktiga lekområden i Östersjön, men i dag är det endast vid Bornholm som torsk fortfarande leker och producerar nya torskar i större omfattning, övriga har slagits ut av syrebrist och överfiske under 1980-talet.

Nu har även detta bestånd stora problem. Torskarna förblir små och magra, och de fortplantar sig mycket tidigare än förr. Det håller på att utvecklas till dvärgbestånd, eftersom all stor torsk redan har fiskats ut.

Östersjöns främsta rovfisk är en viktig del av ekosystemet. Tas torsken bort eller fiskas till dvärgbestånd så får havet ett nytt ekosystem. De extremt täta bestånd av spigg som vi i dag ser kan vara följden av att torsk, som tidigare åt upp spiggen, nu saknas i stora delar av Östersjön.

Det är dags för politikerna att ta sitt ansvar. Att få fiska bör inte vara en rättighet, utan en möjlighet som den fiskande får utnyttja så länge inte naturen riskerar ta skada. Det är både förnuftigt och verkningsfullt att kräva fiskestopp under några år för att få tillbaka ett starkt och storvuxet torskbestånd! Medborgarnas egendom håller på att förstöras. Havet kan och bör bevaras, både för sin egen och för framtida generationers skull! avslutar de tre forskarna.