Studien visar att musslor och maskar ökar frisättningen av metangas upp till åtta gånger mer jämfört med havsbottnar fria från djur. Och upp till 10 procent av Östersjöns totala utsläpp av växthusgaser kan tillräknas musslorna. Precis som hos kor bildas växthusgaserna av bakterier i musslornas tarmar.

- Det förbryllande är att Östersjön bara står för 0,1 procent av jordens hav, vilket innebär att globalt, till synes ofarliga tvåskaliga djur på världens havsbottnar kan bidra med löjliga mängder växthusgaser i atmosfären som inte finns med i några beräkningar, säger forskaren Ernest Chi Fru från Cardiff University i en intervju för BBC.

Upptäckten har resulterat i att man nu går ut med en varning till forskare som planerar att odla musslor för utplantering i havet, i syfte att motverka övergödning och tillväxt av alger. Resultaten kan också ha betydelse för den livsmedelsinriktade odlingen av skaldjur.

– Vår studie visar att musslor väsentligt bidrar till att öka utsläppen av metangas från sediment på havsbotten. Även om vårt fokus varit på en musselart i Östersjön som inte odlas kommersiellt är resultaten ändå relevanta för debatten om hur storskalig havsbaserad musselodling påverkar ekosystemen och klimatet, säger Stefano Bonaglia, försteförfattare till studien och forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.