Östersjömussla (Limecola balthica)

Östersjömusslan lever nergrävd några centimeter ner i mjuka havsbottnar, antingen i sand eller i lera. För att kunna både andas och äta när den ligger nergrävd har den två långa andningsrör, så kallade sifoner. Dessa sifoner kan bli sex gånger längre än själva musslan, och sticks upp genom leran till vattnet ovanför. Den äter små partiklar av döda växter och djur antingen genom att filtrera vattnet eller genom att svepa med en av sina sifoner över bottenytan. Normalt blir östersjömusslor mellan fem och tio år gamla. Om musslan levt sitt liv i djupa, kalla områden blir den mindre till växten, men kan istället bli hela 30 år gamla. Östersjömusslan är viktig som fiskföda.

Östersjömusslan lever nedgrävd i mjuka bottnar på vattendjup ned till 50 meter. Den finns på västkusten och i hela Östersjön upp till norra Kvarken.

Fakta: Musslor på mjuka bottnar

Musslor lever av att filtrera plankton ur vattnet. På mjuka bottnar lever de ofta nergrävda. Ibland kan du se insugningsröret, sifonen, som sticker upp genom ett hål i bottnen. Bredvid denna sitter utblåset. Ser du två hål nära varandra på bottnen kan du vara säker på att det finns en mussla ett par centimeter ned.