Tusenbrödrabestånd av torsk

Bristen på storväxt torsk i Östersjön har aldrig varit så stor som nu, visar en ny studie. Om det är ett tecken på en genetisk förändring riskerar vi att få ett ekosystem utan stora rovfiskar.

– Det rör sig om en helt unik situation. Det finns inga historiska uppgifter som visar på en lika sammanpressad storleksstruktur som den vi ser i Östersjön i dag. Det är en allvarlig situation för torskbeståndet, för fisket och för ekosystemet, säger Henrik Svedäng, fiskeforskare vid Stockholms universitet.

En Östersjötorsk kan bli 25 år gammal och uppemot en och en halv meter lång. Men det var länge sedan sådana praktexemplar syntes till i yrkesfiskets trålar. I dag är merparten av all torsk i Östersjön runt 30 centimeter. Torskar på 40–50 centimeter hör numera till ovanligheterna.

När alla torskar är i ungefär samma storlek så ökar konkurrensen om maten; resultatet blir många små och magra fiskar som inte växer till sig. Och det finns tecken på att torsken i Östersjön redan har anpassat sig till att vara en liten fisk, eftersom den nu börjat leka och fortplanta sig när den bara är hälften så stor som den var på 1990-talet.