Plugga hav

Haven ger oss syre, mat, energi, transportmöjligheter och rekreation. Bara inom EU räknar man med att haven ger över fem miljoner jobb. En stor och uppmärksammad utmaning är att kunna nyttja haven på ett hållbart sätt, och värna om den oumbärliga resurs som haven utgör.

Avhandlingar