Svartmunnad smörbult har nått norrlandskusten

Fynd av den invasiva arten svartmunnad smörbult har gjorts vid provfisken i Gävlebukten. Därför hissar länsstyrelsen i Gävleborg varningsflagg och uppmanar alla att rapportera in fynd.

Redan 2008 gjordes det första fyndet av svartmunnad smörbult i skärgården utanför Karlskrona. Arten har sedan dess spridit sig och är nu väl etablerad i Göteborg, Visby, Kalmarsund och Stockholms södra skärgård.

Under 2020 har även stora mängder hittats i Gävlebukten, vilket är det hittills nordligaste fyndet. För att kartlägga artens spridning uppmanas allmänheten att rapportera in alla nya fynd via SLU:s webbplats Artportalen.