Tema:

Spigg behöver övervakas

Mängden spigg i Östersjön slår rekord. Den lilla fisken visar sig ha stor förmåga att påverka ekosystemet, och det är viktigt att spiggen inkluderas i miljöövervakningen.

Kan den lilla spiggen, som de flesta nån gång som barn håvat in, ha en stor påverkan på Östersjöns ekosystem? Ja, enligt forskare vid SLU. För första gången har en ordentlig kartläggning av spigg i Östersjön gjorts, och den visar på en kraftig expansion för arten. Under vissa av de undersökta åren, 2001 - 2014, utgjorde storspiggen nästan tio procent av den totala biomassan av fisk i den fria vattenmassan.

Spiggen kan påverka rovfiskar som gädda och abborre längs kusten, dels genom att spiggen äter rovfiskens ägg och yngel, och dels genom att storspigg, unga abborrar och unga gäddor konkurrerar om samma föda. I utsjön konkurrerar storspiggen dessutom om föda med sill och skarpsill. Storspiggen kan också förstärka övergödningens effekter. genom att äta upp de smådjur som annars skulle beta bort trådalger.

Forskarna hoppas att resultaten ska leda till en förbättrad övervakning av storspigg, och att förvaltande myndigheter tar hänsyn till artens betydelse när man utarbetar framtidens förvaltningsplaner.

Kanske skulle till och med spiggen kunna fiskas kommersiellt i framtiden? Den skulle kunna användas som foderfisk, och eventuellt för utvinning av nyttiga fettsyror. Samtidigt skulle ett fiske riktat mot spigg kunna vara en miljöåtgärd för att avlägsna näring från Östersjön, anser SLU-forskarna som genomfört studien.