Tema:

Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft

För att nå klimatmålen behöver fossil energi ersättas med mer förnybar energi. Det snabbaste och mest ekonomiska alternativet idag är att bygga vindkraftverk till havs.

Regeringen har nu fastställt de statliga havsplanerna för Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken och skyndar därmed på målet att bygga ut den havsbaserade vindkraften. Förslag på havsplanerna togs fram av Havs- och vattenmyndigheten 2019 och bedöms ge drygt 20-30 terawattimmar vindkraft per år.

Enligt miljöministern Annika Strandhäll är det som nu beslutats om ett viktigt steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen.

Men 20-30 extra terawattimmar kommer inte räcka för att möta det ökade elbehovet framöver. Regeringen har därför gett Energimyndigheten i uppdrag att planera för ytterligare 90 terawattimmar vindkraft. I dag har Sverige en elförbrukning om cirka 140 terawattimmar per år och den förväntas öka. Försvarsmakten är dock oroad för att stora vindkraftsparker ska vara ett hinder för militär verksamhet. Därutöver finns en oro för att djur- och naturliv ska störas. Även fiskenäringen är skeptisk.

Att många intressen ska samsas om havet är en av utmaningarna, enligt regeringen.