Hur kan torsken räddas?

Vad kan göras för att rädda torsken? ...och vilken effekt kan åtgärder ha på resten av havsekosystemet? Det är frågor som Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket försökt att besvara. Den 15 juni lämnade de över sin rapport till regeringen.

Torskbestånden i haven runt Sverige är i en kritisk situation, och åtgärder måste sättas in för att ge bestånden möjlighet att återhämta sig. Fisket har begränsats eller förbjudits i många områden, men situationen har inte förbättrats.

Problemet är komplext. Många åtgärder som skulle kunna hjälpa torskbestånden är dåligt utredda, och skulle kunna få negativa effekter på ekosystemet. En del åtgärder kan fungera direkt, medan det för andra åtgärder kan ta lång tid innan det blir någon positiv effekt.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket föreslår nu en rad åtgärder på både lång och kort sikt som skulle har potential att rädda torsken i de svenska haven. I en rapport till regeringen tar de upp allt från att mata den utsvultna torsken till att på lång sikt förbättra miljösituationen vad gäller övergödning och miljögifter för att ge torsken en bättre livssituation. Förslagen skickades i form av en rapport till regeringen den 15 juni.