Tema:

Gösen i Roslagen minskar

Gösbeståndet i norra Roslagen minskar kraftigt. Det visar resultat från provfisken i Galtfjärden som SLU Aqua utför. Stora gösar har helt försvunnit, och nu minskar även fångsterna av mindre och yngre gösar. Nedgången är så stor att forskarna förslår att gösen fredas helt från både fritidsfiske och yrkesfiske .

Nästan alla fångade gösar är nu under två år. Senast en femårig gös fångades var 2008. Det tyder på att dödligheten är hög och nyrekryteringen svag. Fisket efter gös är främst riktat mot stora individer. Därför tror forskarna att ett högt fisketryck är den främsta orsaken bakom nedgången. Men man har förstås tittat på andra tänkbara orsaker.

- Det ökade predationstrycket från säl och skarv kan tänkas påverka gösbeståndet. De äter dock många olika fiskarter, och vi har inte sett någon nedgång hos någon av de andra arterna i provfisket, säger Noora Mustamäki vid SLU Aqua.

Gösbestånden kan också ha påverkats av ogynnsamma miljöförhållanden. Vattnet i Galtfjärden har blivit något klarare under senare år, vilket gösen inte gillar. Jämfört med Åländska vatten där det finns starka bestånd är vattnet dock fortfarande rätt grumligt.

- Utvecklingen är mycket oroande, säger Ulf Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU. Fisketrycket på gösen bör minskas kraftigt. Det skulle skapa förutsättningar för beståndet att återhämta sig.