Bild
;
Tema:

Forskare och fiskare kräver stopp för trålfiske efter strömming i Östersjön

Bestånden av lekande strömming har minskat i Östersjön samtidigt som trålfisket har ökat. Nu vill forskare att trålfisket efter strömming förbjuds i delar av Östersjön under vinter och vår. Även Gräsö-Öregrund fiskareförening kräver ett trålfiskestopp.

Det senaste decenniet har trålfisket efter strömming ökat i de djupa delarna i södra Bottenhavet och är i dag omfattande både norr och söder om Ålands hav. Fisket sker till stor del på fisk som senare under våren ska leka vid kusten och enligt forskarna är riskerna stora att lekmogen fisk inte får möjlighet att leka och fortplanta sig. Det får stora negativa effekter på såväl förekomsten av strömming i kustområdet som ekosystemet och det småskaliga fisket.

I en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, föreslår forskarna att Sverige och Finland inför ett gemensamt förbud för trålfiske i Ålands hav och sydvästra Bottenhavet. Förbudet föreslås gälla under vintern då stor strömming samlas i djuphålor i Bottenhavet och under strömmingens lektid på våren.

– Vi är bekymrade. Vi är ganska övertygade om att man tar för mycket lekströmming ur de djupa delarna i södra Bottenhavet. Och internationella havsforskningsrådet, Ices, senaste råd för området är att man ska tillämpa försiktighetsprincipen, säger Magnus Appelberg, senior advisor vid SLU i Öregrund och en av författarna till rapporten till DN.

Samtidigt som trålfisket ökat har de svenska fångsterna av strömming i Ålands hav i det småskaliga kustfisket mer än halverats sedan 2015.

– Vi har regelbunden kontakt med de lokala fiskarna. Så här illa som i år har det inte låtit tidigare. De fiskar i huvudsak med nät och nu får de inte strömming längs kusten där de fiskar. De är definitivt oroliga och vi lyssnar på vad de rapporterar, säger Magnus Appelberg.

Gräsö-Öregrund fiskareförening instämmer i kraven på ett stopp för trålfisket i Ålandshav och Södra Kvarken för att ge bestånden en chans till återhämtning. Tom Sundell från Gräsö-Öregrunds fiskareförening säger till Skärgården.se:

– Jag har fiskat här i hela mitt liv, men nu är strömmingen slut. En av Sveriges största trålare var här i tre veckor i mars-april och fiskade helt rent. Svenskt pelagiskt fiske är ett överfiske utan dess like.

Strömmingen är också viktigt för andra djur som livnär sig på den som till exempel torsk och säl. Torskbeståndet kan också påverkas direkt av trålfisket. Enligt forskarna finns betydande risker för bifångst av torsk vid strömmingsfisket.