Denna avhandling är en fallstudie som undersöker kustförvandlingar och förändrade livsmöjligheter i ett urbant fiskesamhälle i byn Tota-Bengre i Indien. Tota-Bengre brukade vara en liten fiskeby, men växande urbanisering och ekonomisk utveckling i närliggande Mangaluru har nu nått denna sandiga halvö. Det har lett till förändringar där framför allt ungdomar attraheras av stadsarbete. Många fiskare har redan uppgraderat sin utrustning mot mekaniserat fiske, medan andra inte längre förväntar sig att barnen ska ta över deras traditionella yrke. Samtidigt gör ett antal ekonomiska utvecklingsprojekt i byn anspråk på mark som traditionellt varit reserverat för bybor vilket skapar ökad osäkerhet inför framtiden. Avhandlingen visar hur fiskare i stadens utkant kan konkurrera, förhandla och reagera på ändrade försörjningsmöjligheter och ökad efterfrågan på mark på många nya sätt.