Bild
;
Tema:

En viktig dag för allt liv på vår planet

Idag, den 22 maj, uppmärksammar vi den biologiska mångfaldens dag! Dagen har instiftats av FN och varje år anordnas en mängd olika evenemang och aktiviteter runt om i landet.

En rik biologisk mångfald är livsviktig för att vi ska få mat, rent vatten och ren luft. Det gäller inte minst ekosystemen i havet, där allt liv en gång började. Fortfarande finns den ojämförligt största mångfalden av livsformer i våra hav, men de utsätts nu för svåra prövningar.

FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) har slagit fast att naturen och den biologiska mångfalden utgör ett säkerhetsnät, som är ansträngt till bristningsgränsen. I en rapport från 2019 konstaterar expertpanelen att två tredjedelar av miljöerna i havet tydligt påverkats av människan. Vart tredje fiskbestånd i världen är överfiskat. Mer än en tredjedel av alla marina däggdjursarter är utrotningshotade.

 Vi är alla beroende av den stora variationsrikedom som finns inom arter, mellan arter och mellan olika livsmiljöer. Förlusten av biologisk mångfald betraktas därför som en av våra största ödesfrågor – vi måste helt enkelt hejda den negativa utvecklingen om vi själva ska överleva. Det kommer att kräva genomgripande samhällsförändringar och en grundförutsättning är att tillräckligt många människor förstår vikten av att bevara den stora variationen av liv på jorden.

Kunskap är en nyckel, och den biologiska mångfaldens dag är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer. I länkarna till höger hittar du tips på vidare läsning och några av de evenemang och aktiviteter som äger rum under dagen, som i år har temat: "Be part of the Plan".