Blåmusslorna allt färre på Västkusten – plocka inte!

Länsstyrelserna längs Västkusten har fått in rapporter om att det inte längre finns lika många vilda blåmusslor längs kusten. Observationerna bekräftas också av forskning som visat att de vilda musselbestånden krymper.

Varför musslorna minskar är inte klarlagt, men Anna-Lisa Wrange som är forskare på Kristinebergs forskningscenter i Fiskebäckskil, säger till P4 Väst att det kan ha att göra med att musslorna (som är en kallvattenart) stressas av att vattnen blir varmare.

Både länsstyrelsen i Västra Götaland och länsstyrelsen i Halland vädjar nu till allmänheten att inte plocka vilda blåmusslor längs stränderna. I Halland varnar man också för att musslorna just nu kan innehålla höga halter av alggifter. Så om du är sugen på musslor; plocka dem inte själv utan köp dem istället. Blåmusslor som finns i handeln är både kontrollerade och giftfria