Ät mer sjömat

Vi äter för lite fisk och skaldjur enligt Livsmedelsverket. En av tre äter inte fisk eller skaldjur alls. Brist på information kan vara en av förklaringarna.

Sjömat är i regel rik på nyttiga mineraler, vitaminer och fleromättade fetter, men det är bara en av tre svenskar som får i sig den mängd som Livsmedelsverket rekommenderar. Enligt forskare vid forskningsinstitutet RISE kan en del av orsaken vara att vi konsumenter har för lite information om både hälsofördelar, hälsorisker och klimatpåverkan gällande olika arter och olika fångstmetoder. Det skapar en osäkerhet som gör att vi i många fall hellre avstår.

Att veta vad man ska välja är inte heller lätt, och det finns en stor variation mellan arterna både vad gäller näringsinnehåll och miljöpåverkan. Sill har exempelvis låg miljöpåverkan och högt näringsinnehåll, medan havskräftan har en relativt hög miljöpåverkan och lågt näringsinnehåll. Enligt forskarna har dock de flesta arter en betydligt lägre miljöpåverkan per näringsinnehåll än landbaserad djurproduktion.

I Sverige äter vi årligen cirka 13 kilo fisk eller skaldjur per person och år. En mängd som Livsmedelsverkets tycker ska öka, för att vi ska minska riskerna för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, fetma och vissa cancerformer.