Den fisk som används till surströmming kommer framför allt från Bottenhavet och Bottenviken, där strömmingen innehåller så höga halter av dioxiner och PCB att EU-regler förbjuder försäljning av den. Sverige har ett undantag, så länge Livsmedelsverket informerar allmänheten om riskerna.

En vanlig missuppfattning är enligt Livsmedelsverket att kostråden om miljögifter i fisk bara gäller barn och gravida kvinnor, men de gäller i själva verket också ungdomar och alla kvinnor som någon gång vill skaffa barn. Dessa grupper bör inte äta strömming och annan fisk med höga halter av miljögifter mer än 2-3 gånger per år. Övriga kan äta fisken högst en gång per vecka.

– Den som tycker om surströmming vill säkert passa på att äta den nu, men för barn och unga kan det i så fall vara smart att undvika strömming och andra fiskar med höga dioxinhalter under resten av året, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket.