Forskarna från Havforskningsinstituttet märkte 100 humrar med sändare som skickar ut högfrekventa ljudsignaler, som sedan kan spåras med hjälp av undervattensmikrofoner, så kallad akustisk telemetri.
Av de 100 märkta humrarna överlevde 24 stycken den två månader långa hummerfiskesäsongen. Och det var de humrar som hade störst klor i förhållande till sin kroppsstorlek som löpte störst risk att fångas i en tina. Enligt forskarna är humrar med stora klor socialt dominanta. Det är en fördel om man vill attrahera honor, men kan alltså vara livsfarligt under fiskesäsongen. De här humrarna tar större risker, och de hindrar också andra humrar från att gå in i tinan.
Studien visar att fiske - genom att ”straffa” vissa beteenden och gynna andra - skulle kunna påverka hur arter utvecklas evolutionärt.