I en finsk studie som presenterades i våras visades att det man tidigare trott var två olika fortplantningsstrategier hos Östersjöns skrubbskädda i själva verket var beteenden hos två olika arter. Båda varianterna har rekordsnabbt utvecklats parallellt i Östersjön, vilket förundrar evolutionsforskare.

I resten av världshaven lägger skrubbskäddor sin rom i den fria vattenmassan där salthalten håller den flytande. I Östersjön finns dock en typ som har utvecklat det unika beteendet att lägga rommen på grunda bottnar längs kusten, vilket antas vara en anpassning till just den låga salthalten. Man kan nu se att varianten som lägger rom på bottnen koloniserade Östersjön tidigast, för ca 8000 år sedan och trots att även den ”vanliga” varianten flyttade in i Östersjön något senare så har dessa två typer inte parat sig med varandra. Idag räknas de som såpass skilda att de alltså utgör två olika arter, den ursprungliga Platichthys flesus, och den östersjöanpassade Platichthys solemdali.

Men hur ser man skillnad på dem?
Det är väldigt svårt att se med blotta ögat. Forskarna menar att det finns en vag skillnad i fenorna, men däremot ser rommen hos de båda arterna olika ut. Säkrast är dock att göra genetiska analyser av fisken för att kunna avgöra skillnaden.