Skrubbskädda (Platichthys flesus)

Skrubbskäddan är vår vanligaste plattfisk och har dessa fiskars karaktäristiska utveckling. Ynglena simmar från början som vanliga fiskar med buken neråt, men efter en kort tid börjar ena ögat vandra åt sidan, och de börjar simma med ena sidan neråt. Skrubbskäddan äter musslor, borstmaskar och kräftdjur. Skrubbskäddan förekommer med två distinkta bestånd i Östersjön. Det ena beståndet har pelagiska ägg och leker på djupt vatten och det andra har sjunkande ägg och leker på grunda bottnar. Generellt krävs dock en salthalt på minst 6 promille för lyckad reproduktion.

Skrubbskäddan trivs på mjuka sand- och dybottnar eller tångbevuxna lokaler på grunt vatten, där den ofta ligger halvt nergrävd. Den finns både på västkusten och i hela Östersjön, även om den är ovanlig i Bottniska viken.