- Situationen för torsken i Östersjön är akut, vi måste göra något nu annars kan vi stå inför en situation där torskens roll i ekosystemet förändras, säger Per Larsson, forskare vid Institutionen för biologi och miljö på Linnéuniversitetet och ledamot i BalticSea2020:s styrelse.

Fångsterna på torsk i Östersjön har minskat drastiskt sedan 80-talet, och torskarna har blivit både magrare och mindre. Den blir fortare könsmognaden, vilket kan vara ett tecken på stress. Tidigare lekte den vid ca 40 centimeters storlek , idag leker den vid 20 cm.

- Torsken i Östersjön påverkas av många faktorer. Samtidigt som det pågår långsiktigt arbete med frågor som till exempel övergödning så är det bara ett bottentrålförbud som kan leda till en snabb återhämtning. Det behövs så vi får tillbaka de stora torskarna som är viktiga för artens fortlevnad, säger Per Larsson.

I BalticSea2020:s åsiktsförklaring ingår:
- Bottentrålning ska förbjudas i Östersjön
- Fisket ska ändra fokus från utsjön till kustnära områden
- Ekologiskt hållbara metoder ska utgöra grunden för fisket
- Fiskevård ska bedrivas i Östersjön