Sedan början av förra året har länsstyrelsen haft hydrofoner som läser av ljud, utplacerade i vattnet längs Blekingekusten. Sedan undersökningen startade har utrustningen gjort sammanlagt 16 observationer av tumlare. Idag finns bara ett hundratal tumlare i Östersjön och Östersjöpopulationen bedöms vara akut hotad enligt nationella rödlistan.

– Vi har fått fler observationer av tumlare än vad vi hade väntat oss, både en bit ifrån kusten och också väldigt kustnära. Det finns en tendens att det är fler tumlare i västra delen av länet och att de främst finns här under vinterhalvåret, säger Ulf Lindahl, marinbiolog på Länsstyrelsen i Blekinge, i en intervju för SVT.

Tumlaren, som är en av de minsta tandvalarna, blir knappt två meter lång och väger 50–70 kilo. I Östersjöregionen finns tre populationer: Skagerracks-, Bälthavs- och Östersjöpopulationen.