Frågan om fiskestopp för ålen blev bordlagd till december. SLU-forskarna uppmanar nu till krafttag både internationellt och hemma i Sverige.

- Ålbeståndet befinner sig i ett eländigt tillstånd. Om inte en fundamental förändring sker riskerar ålen att helt försvinna, skriver fem ålforskare i UNT och menar att det nu finns ett unikt tillfälle att bryta dagens dödläge och verkligen göra vad som krävs.

De fem forskarna har också konkreta förslag på vad som måste göras, där skyddet för ålen måste stärkas och dödligheten minskas i alla de många länder i världen där där ålen finns.

Östersjötorsken blev återigen den stora förloraren i förhandlingen.

- Det är upprörande att man återigen tillåter alldeles för höga fångstnivåer på detta hårt utsatta bestånd, skriver forskarna från Baltic Eye vid Stockholms universitet. Den typen av kortsiktigt tänkande skadar inte bara torskbestånden och Östersjöns ekosystem, utan på sikt också fiskeindustrin.

Conrad Stralka, verksamhetschef på stiftelsen BalticSea2020 går ännu längre i ett pressmeddelande:

- Finns det någon annan verksamhet där man aktivt och i strid med vetenskapliga råd förstör källan till sin egen utkomst? I slutändan tillhör fisken dig och mig. Vi väljare har delegerat ansvaret att förvalta denna gemensamma resurs till våra politiker. Idag kan vi konstatera att de gör ett uselt jobb.