Lagom till sommar och semester lanserar Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum den digitala fälthandboken Livet i havet. Utflykterna till havsstränderna kan få en ny dimension i och med att den mobilanpassade fälthandboken väcker intresse för vad som finns i vattnet och runt stränderna.

Den nya sajten bygger på den omtyckta fälthandboken Växter och djur i Östersjön som kom i en tredje, utökad upplaga 2015.

- Den digitala Livet i havet rymmer betydligt mer fakta, fler arter, många bilder till varje art och dessutom väl utvalda länkar till andra källor med ytterligare information. Vi vill både öka kunskapen om naturvärden i våra havsområden och bidra till att fler får upp ögonen för vad som finns under ytan. Vi hoppas att Livet i havet ska bli en kul grej under sommarens båtutflykter, berättar Ulrika Brenner från Stockholms universitets Östersjöcentrum som har lett projektet.

Många fälthandböcker fokuserar på de sydliga delarna av Östersjön, men i Livet i havet finns även arter från Bottniska viken med.

- Bottniska viken är speciellt, med sitt kalla klimat och sitt utsötade vatten. De arter man kan hitta vid en strand i Haparanda skärgård är ofta inte desamma som de som finns i Stockholms skärgård. Vi har sett till att lyfta fram även de nordliga delarna av Östersjön, säger Kristina Viklund, kommunikatör vid Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet, som varit med och utvecklat fälthandboken.

Livet i havet drivs gemensamt av Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum i samverkan med webbyrån Azote, och är en del av ett långsiktigt samarbete som utmynnat i en rad olika framgångsrika produkter med svensk havsforskning, miljöövervakning och havsmiljö som gemensam nämnare.