Motordrivna fartyg, pålning vid vindkraftsbyggnationer och annat skapar buller under ytan. Inom forskningsprojektet BIAS har oljuden i östersjön kartlagts, och en bild över ljudlandskapet under ytan har utvecklats. Det är redan känt att torsk, säl och tumlare får problem när ljudnivåerna blir för höga, och Helcom sammanställer nu en lista över djur som kan tänkas påverkas av buller.