I det nya numret av tidskriften Havsutsikt tas systemet med individuella överförbara kvoter för fisket upp av två författare. Den ena argumenterar för - Annars är det den som fiskar mest och snabbast som tjänar bäst. Den andre argumenterar emot - Glappet mellan direktförsäljning och den globala handeln måste fyllas av en ny sorts marknad. Hur uppnår vi bäst ett hållbart fiske som också gynnar de småskaliga fiskarena?