Trots att ålen är akut hotad fortsätter ålfisket i många europeiska länder, även Sverige. Antalet ålyngel från Sargassohavet har minskat med över 95 procent sedan 1950-talet. Den vetenskapliga rekommendationen från havsforskningsrådet ICES är att alla mänskliga aktiviteteter som hotar ålen ska minimeras. Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer kräver nu att EU-kommissionen stoppar allt ålfiske till dess att arten har återhämtat sig.