Formas har beslutat vilka projekt som kommer att beviljas medel inom den årliga öppna utlysningen inför 2014. Totalt fördelas nästan 38 miljoner till projekt med marin anknytning. De flesta av projekten har beviljats medel för tre år. Miljögifter, klimatförändringar och laxbeståndet verkar vara i fokus.