Formas öppna utlysning beslutad

Formas har beslutat vilka projekt som kommer att beviljas medel inom den årliga öppna utlysningen inför 2014. Totalt fördelas ungefär 40 miljoner till projekt med marin anknytning. De flesta av projekten har beviljats medel för tre år. Miljögifter, klimatförändringar och laxbeståndet verkar vara i fokus. Vi har listan över projekten:

Urs Berger, Stockholms universitet
Okända fluorerade organiska föreningar - Från antropogena utsläpp till ackumulation i toppredatorer.

Tomas Brodin, Umeå universitet
Leva i läkemedel - ekologiska effekter av läkemedel i akvatiska miljöer.

Anna Gårdmark, SLU
Att upptäcka och förstå klimatförändringar i marina födovävar från övervakningsdata: en ny tidsserianalys metod.

Annika Jahnke, Stockholms universitet
Ekologiska och ekotoxikologiska effekter av mikroplaster på akvatiska födovävar.
Markus Meier, SMHI
Uppskatta kvävefixering i tidigare och framtida klimat för östersjön.

Francisco Nascimento, Stockholms universitet
En molekylär metod för att studera den metazoiska mångfalden i akvatiska sediment: Att bedöma hur främmande Marenzelleria påverkar meiofaunans mångfald.

Josefin Sundin, Uppsala universitet
Effekter av havsförsurning på reproduktion hos marin- och brackvattens fiskar.

Staffan Svärd, Uppsala universitet
Infektionsbiologi i fisk: studier av Spironucleus infektioner i laxfiskar.

Johan östergren, SLU
Genetiska konsekvenser av kompensationsutsättning av lax i östersjön.