Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön. I en ny broschyr presenteras några förslag på hur vi kan vårda dessa grunda havsvikar. Huvudsyftet är att sprida information om status och åtgärder för dessa habitat, främst i samband med kommunal och regional planering. Broschyren är ett samarbete mellan alla län i Södra Östersjöns vattendistrikt, Vattenmyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Lantbruksuniversitet, LinnÉuniversitetet, Stockholms universitet och Sportfiskarna.