Studie av ålvandring vid planerade vindkraftparker i Kalmarsund och Öresund.