Felaktigt placerade vindkraftsanläggningar kan orsaka stor skada på örnpopulationer genom bland annat kollisioner med rotorblad och nedsatt produktion av ungar på grund av störningar. I denna rapport redogörs för förslag till strategi för vindbruk och örn i Västerbottens län.