Viktigt möte om barlastvatten

Idag inleds ett möte med Ospar (Oslo-Pariskommissionen), vars syfte är att skydda miljön i Nordostatlanten. En av de viktigaste frågorna för mötet handlar om spridning av främmande arter med barlastvatten i last- och färjefartyg.